วิธีการชำระเงิน

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

 ชื่อ – นามสกุล
 Facebook ของคุณ
 Email ของคุณ
 ธนาคารที่โอนเงิน
 จำนวนเงินที่โอน   กรุณาระบุเป็น ทศนิยม
 วันที่โอนเงิน   เช่น 2013-10-22
 เวลาที่โอนเงิน