สวัสดีครับ หากคุณกำลังหาโปรแกรมปั่นเวบที่จะใช้ Gen XML , Gen SQL สำหรับ WordPress และ Gen Xml สำหรับ Blogger และ สามารถ Gen ไฟล์อื่นๆได้อีกด้วย เช่น .html,.php ได้อีกด้วย และ โดยมีโปรแกรมมีความสามารถของโปรแกรมต่างๆให้คุณได้เลือกใช้อย่างมากมาย วันนี้ผมจะแนะนำโปรแกรม WB XML มีความสามารถของโปรแกรมดังต่อไปนี้

หน้าตาโปรแกรม WB XML

1. โปรแกรม สามารถ Gen XML และ Gen SQL สำหรับ WordPress
2. โปรแกรม สามารถ Gen XML สำหรับ Blogger
3. โปรแกรม ออกแบบให้รองรับกับทุกตลาด เช่น Accesstrade , Agoda
AliExpress , Amazon , Clickbank , Involve Asia , Lazada , Linkshare , Market Health , Viglink
4. โปรแกรมสามารถที่จะกำหนดวันที่ในการโพสสินค้า ย้อนหลังได้ และ กำหนดการโพส ในอนาคตได้
5. โปรแกรมมีความสามารถในการแปลงหลายตลาด เช่น Feed  Accesstrade , AliExpress , Clickbank , Involve Asia , Lazada
8. โปรแกรมสามารถสุ่มค่าต่างๆของโปรแกรมได้
9. โปรแกรมมีโหมดการตัดคำของสินค้า
10. โปรแกรมสามารถ Gen Tag ใน WordPress และ Blogger ได้
11. โปรแกรมสามารถ Gen SEO Title , SEO Description และ SEO Keyword ในปลั้กอิน All in One SEO Pack (สำหรับการ Gen WordPress แบบ SQL เท่านั้น)
12. โปรแกรมสามารถ ดึงสินค้าที่เกี่ยวข้อง Related Product โดยการสุ่มจากไฟล์ที่ Gen มาโดยมีให้เลือกใช้งาน 2 แบบ และมีให้เลือก ว่าต้องการดึงกี่สินค้า โดยมี 3 แบบให้เลือก คือ จำนวน 4,5,6
13. โปรแกรมสามารถ ดึง VDO Youtube โดยใช้ ได้ มีให้เลือกใช้ทั้งหมด 2 แบบ คือ 1.ค้นหา โดยชื่อสินค้าเต็มๆ 2. ค้นหา โดยชื่อสินค้าจำนวน 2 พยางค์ และมีให้เลือกขนาด วีดีโอ 3 แบบ
14. โปรแกรมสามารถ ที่จะ Gen ไฟล์ HTML และ ไฟล์ PHP ได้และใช้เวลารวดเร็ว โดยจะสุ่มจาก Layout จาก Folder
15. โปรแกรมมีการแยก Folder Layout ที่ใช้ในการ Gen ในการ Gen ในกรณีที่ ตั้งค่าและการใช้รูปแบบ Layout ที่แตกต่างกัน ในรูปแบบต่างๆทำให้สะดวกในการใช้งาน และ โปรแกรม มี Layout ให้เลือกใช้งาน 25 ในเบื้องต้น และ สามารถออกแบบ Layout เองได้
16. โปรแกรมมี Token ให้ใช้งานทั้งหมด 45 Token
17. โปรแกรมสามารถ Gen XML และ Gen SQL ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว 1 หมื่นสินค้าใช้เวลา แค่ 41 วินาที

 

ตัวอย่าง การปั่นเวบ Gen จำนวน 3000 สินค้าตัวอย่าง การปั่นเวบ Gen จำนวน 5000 สินค้าตัวอย่าง การปั่นเวบ Gen จำนวน 10000 สินค้า
ตัวอย่าง การปั่นเวบ Gen ไฟล์ HTML จำนวน 10000 สินค้ารีวิวส่วนหนึ่งของผุ้ใช้งานโปรแกรมปั่นเวบ WB XML

สเปค คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบ

ราคา 1700 / 1 License
สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

email : [email protected]

Fan Page : WB XML Fan Page

ความต้องการขั้นต่ำในการใช้งานโปรแกรม WB XML

หมายเหตุ