แนะนำโปรแกรม WB XML

สวัสดีครับ หากคุณกำลังหาโปรแกรมที่จะใช้ Gen XML , Gen  SQL สำหรับ WordPress และ Gen Xml สำหรับ Blogger และ สามารถ Gen ไฟล์ HTML ได้อีกด้วย และ โปรแกรมสามารถดึงสินค้าจาก Prosperent  โดยใช้ API และ  ดึงสินค้า Amazon  โดยไม่ใช้ API โดยมีโปรแกรมมีความสามารถของโปรแกรมต่างๆให้คุณได้เลือกใช้อย่างมากมาย วันนี้ผมจะแนะนำโปรแกรม WB XML มีความสามารถของโปรแกรมดังต่อไปนี้

หน้าตาโปรแกรม WB XML

1. โปรแกรม สามารถ Gen XML และ Gen SQL สำหรับ WordPress และสร้าง url list และ sitemap.xml ให้ทันที2. โปรแกรม สามารถ Gen XML สำหรับ Blogger
3. โปรแกรม ออกแบบให้รองรับกับทุกตลาด เช่น Amazon , Propersent , Viglink , Linkshare , Market Health ,   Clickbank
4. โปรแกรมสามารถที่จะกำหนดวันที่ในการโพสสินค้า ย้อนหลังได้ และ กำหนดการโพส ในอนาคตได้ ! (ข้อดี คือ ไม่ต้องใช้ Cron Jobs และ XML-RPC)

5. โปรแกรมสามารถดึงสินค้าจาก Prosperent ด้วย API และสามารถเอาไปใช้ Gen XML หรือ Gen SQL ได้เลย !

ดึงสินค้า Prosperent ด้วย API

6. โปรแกรมสามารถดึงสินค้าจาก Amazon โดยไม่ใช้ API สามารถเอาไปใช้ Gen XML หรือ Gen SQL ได้เลย !

ดึงสินค้า Amazon

7. โปรแกรมมีโหมดการโพส 2 โหมดให้เลือก ได้แก่
 • Post Per Day Random Time กำหนดโพสวันละ จำนวนที่กำหนดไว้ละสุ่มเวลา
 • Post By Minute กำหนดโพสทุกๆกี่นาที

8. โปรแกรมสามารถสุ่ม  Call To Action , Content , Prefix , Suffix , Button Path , Button Images , Tag Templates , Titile Template , Title Character  ได้

9. โปรแกรมมีโหมดการตัดคำของสินค้า เช่น

ชื่อเต็มๆ = SAMSUNG DualView DV150F EC-DV150FBPBUS Cobalt Black 16.2MP Digital Camera HDTV Output

ตัดเหลือ 5 คำ = SAMSUNG DualView DV150F EC-DV150FBPBUS Cobalt

10 โปรแกรมมี token ในการตัดคำของชื่อสินค้า ในการใช้งานใน layout  ไฟล์ เช่น

##product_name## = PANASONIC DMC-LS70 2.0′ Scratch Resistant Screen Protector Film SCREEN PRTECTORS (สินค้าทั้งหมด)

##product_name2##  = PANASONIC DMC-LS70 (ชื่อสินค้าจำนวน 2 คำ)

##product_name3##  = PANASONIC DMC-LS70 2.0′  (ชื่อสินค้าจำนวน 3 คำ)

##product_name4##  = PANASONIC DMC-LS70 2.0′ Scratch (ชื่อสินค้าจำนวน 4 คำ)

##product_name5##  = PANASONIC DMC-LS70 2.0′ Scratch Resistant (ชื่อสินค้าจำนวน 5 คำ)

##product_name6##  = PANASONIC DMC-LS70 2.0′ Scratch Resistant Screen (ชื่อสินค้าจำนวน 6 คำ)

##product_name7##  = PANASONIC DMC-LS70 2.0′ Scratch Resistant Screen Protector Film (ชื่อสินค้า จำนวน 7 คำ)

11. โปรแกรมมีความสามารถที่สุ่ม Button Path ได้ ปุ่มของรุป เช่น

http://www.exrandombuttonpath10.com/buy4.gif

http://www.exrandombuttonpath7.com/buy2.gif

http://www.exrandombuttonpath6.com/buy2.gif

http://www.exrandombuttonpath1.com/buy5.gif

http://www.exrandombuttonpath9.com/buy4.gif

12. โปรแกรมสามารถ เปิดหรือปิดให้คนอื่นมา Comment ใน WordPress ได้

13. โปรแกรมสามารถ Gen Tag ใน WordPress และ Blogger ได้

โดยจะสุ่มจาก Tag Template สามาถสร้าง Tag ได้สูงสุด 10 Tag ต่อ 1 Post

14. โปรแกรมสามารถ Gen SEO Title , SEO Description และ SEO Keyword ในปลั้กอิน All in One SEO Pack (สำหรับการ Gen WordPress แบบ SQL เท่านั้น)

ต้องติดตั้งปลั้กอิน All in One SEO Pack ก่อน

ตัวอย่าง

15. โปรแกรมสามารถ ดึงสินค้าที่เกี่ยวข้อง Related Product โดยการสุ่มจากไฟล์ที่ Gen มาโดยมีให้เลือกใช้งาน 2 แบบ และมีให้เลือก ว่าต้องการดึงกี่สินค้า โดยมี 3 แบบให้เลือก คือ จำนวน 4,5,6

แบบ ที่ 1

แบบ ที่ 2

16. โปรแกรมสามารถ ดึงสินค้าที่เกี่ยวข้อง Related Product แบบปรับแต่งเองได้คือ Token ##diy_related_product4## , ##diy_related_product5## , ##diy_related_product6## โดยการสุ่มจากไฟล์ที่ Gen และมีให้เลือก ว่าต้องการดึงกี่สินค้า โดยมี 3 ให้เลือก จำนวน 4,5,6 คือ

17. โปรแกรมสามารถ ดึง VDO Youtube ได้ โดย มีให้เลือกใช้ทั้งหมด 2 แบบ คือ 1.ค้นหา โดยชื่อสินค้าเต็มๆ 2. ค้นหา โดยชื่อสินค้าจำนวน  2 พยางค์ และมีให้เลือกขนาด วีดีโอ 3 แบบ

18.โปรแกรมสามารถ ที่จะ Gen ไฟล์ HTML และ ไฟล์ PHP ได้และใช้เวลารวดเร็ว โดยจะสุ่มจาก Layout จาก Folder และ โปรแกรมจะทำการสร้าง sitemap.xml ไว้ให้ด้วย และทำการสร้าง index.html โดยจะลิงค์ไปยัง ไฟล์ทั้งหมด โดย ฟังกชั่นนี้เหมาะสำหรับ เอาไว้สำหรับทำพวกโฮสฟรี , โฮสตัวเอง (โดยไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล), Google Drive , หรือเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

และมีรูปแบบไฟล์ให้เลือก 3 รูปแบบ ตัวอย่าง เช่น ชื่อสินค้า คือ samsung led hdtv

 • แบบที่ 1 = samsung-led-hdtv.html
 • แบบที่ 2 = samsung_led_hdtv.html
 • แบบที่ 3 = samsungledhdtv.html

สำหรับ PHP

 • แบบที่ 1 = samsung-led-hdtv.php
 • แบบที่ 2 = samsung_led_hdtv.php
 • แบบที่ 3 = samsungledhdtv.php

19. โปรแกรมมีการแยก Folder Layout ที่ใช้ในการ Gen ในการ Gen ในกรณีที่ ตั้งค่าและการใช้รูปแบบ Layout ที่แตกต่างกัน ในรูปแบบต่างๆทำให้สะดวกในการใช้งาน และ โปรแกรม มี Layout ให้เลือกใช้งาน 25 ในเบื้องต้น และ สามารถออกแบบ Layout เองได้

เช่น กด Gen WordPress – Layout จะดึงมาจาก Folder WordPress
เช่น กด Gen Blogger – Layout จะดึงมาจาก Folder Blogger
เช่น กด Gen HTML – Layout จะดึงมาจาก Folder HTML
เช่น กด Gen PHP – Layout จะดึงมาจาก Folder PHP

20. โปรแกรมมี Token ให้ใช้งานทั้งหมด 35 Token
##product_name## ชื่อของสินค้า
##product_img## ที่อยู่ของรูปสินค้า
##product_lp## ที่อยู่ลิงค์ของสินค้า
##product_description## คำอธิบายสินค้า
##title_character## อักขระพิเศษบน title
##title_template## รูปแบบของ Title ที่โพส
##content## บทความยาวๆ ที่ดึงโดยการ Spin
##short_content## บทความสั้นๆ ที่ดึงโดยการ Spin
##prefix## คำนำหน้า เช่น compare price,check price เป็นต้น
##suffix## คำลงท้ายเช่น xxx review เป็นต้น
##random_images## ปุ่มที่สุ่มในการ
##call_to_action_word_1## คำกระตุ้นการคลิ้ก
##call_to_action_word_2## คำกระตุ้นการคลิ้ก
##product_name2## ชื่อของสินค้า จำนวน 2 คำ สำหรับใส่ใน layout
##product_name3## ชื่อของสินค้า จำนวน 3 คำ สำหรับใส่ใน layout
##product_name4## ชื่อของสินค้า จำนวน 4 คำ สำหรับใส่ใน layout
##product_name5## ชื่อของสินค้า จำนวน 5 คำ สำหรับใส่ใน layout
##product_name6## ชื่อของสินค้า จำนวน 6 คำ สำหรับใส่ใน layout
##product_name7## ชื่อของสินค้า จำนวน 7 คำ สำหรับใส่ใน layout
##related_producta4## Related Product ดึงจำนวน 4 ชิ้น
##related_producta5## Related Product ดึงจำนวน 5 ชิ้น
##related_producta6## Related Product ดึงจำนวน 6 ชิ้น
##related_productb4## Related Product ดึงจำนวน 4 ชิ้น
##related_productb5## Related Product ดึงจำนวน 5 ชิ้น
##related_productb6## Related Product ดึงจำนวน 6 ชิ้น
##diy_related_product4## Related Product ดึงจำนวน 4 ชิ้น แบบรับแต่งเองได้
##diy_related_product5## Related Product ดึงจำนวน 5 ชิ้น แบบรับแต่งเองได้
##diy_related_product6## Related Product ดึงจำนวน 6 ชิ้น แบบรับแต่งเองได้
##youtubea1## ดึง youtube ขนาดวีดีโอ กว้าง 350 สูง 240 และ ค้นหาวีดีโอด้วยชื่อสินค้าเต็ม
##youtubea2## ดึง youtube ขนาดวีดีโอ กว้าง 410 สูง 265 และ ค้นหาวีดีโอด้วยชื่อสินค้าเต็ม
##youtubea3## ดึง youtube ขนาดวีดีโอ กว้าง 560 สูง 315 และ ค้นหาวีดีโอด้วยชื่อสินค้าเต็ม
##youtubeb1## ดึง youtube ขนาดวีดีโอ กว้าง 350 สูง 240 และ ค้นหาวีดีโอด้วยชื่อสินค้าจำนวน 2 พยางค์
##youtubeb2## ดึง youtube ขนาดวีดีโอ กว้าง 410 สูง 265 และ ค้นหาวีดีโอด้วยชื่อสินค้าจำนวน 2 พยางค์
##youtubeb3## ดึง youtube ขนาดวีดีโอ กว้าง 560 สูง 315 และ ค้นหาวีดีโอด้วยชื่อสินค้าจำนวน 2 พยางค์
##backlink## ดึง backlink จากไฟล์ที่แบ่งมา แสดงใน post
21. โปรแกรมสามารถ Gen Backlink ได้

ตัวอย่าง การ Gen Backlink

22. โปรแกรมสามารถ Gen XML และ Gen SQL ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว 1 หมื่นสินค้าใช้เวลา แค่ 41 วินาที

ตัวอย่าง การ Gen จำนวน 3000 สินค้า

ตัวอย่าง การ Gen จำนวน 5000 สินค้า

ตัวอย่าง การ Gen จำนวน 10000 สินค้า


ตัวอย่าง การ Gen ไฟล์ HTML จำนวน 10000 สินค้า

รีวิวส่วนหนึ่งของผุ้ใช้งานโปรแกรม WB XML

สเปค คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบ

ราคา 1800 บาท / 1 เครื่อง

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 088-951-9745

email : wbxml@live.com

Fan Page : WB XML Fan Page

ความต้องการขั้นต่ำในการใช้งานโปรแกรม WB XML

 • Processor – 2.8GHz Pentium 4 / 2.0GHz Core 2 / ATHLON X2 3500+ เทียบเท่า หรือสูงกว่า
 • RAM – 1 GB of RAM
 • OS – Windows 7
 • Microsoft .NET Framework 4.5

หมายเหตุ

 • – คู่มือโปรแกรมมีทั้ง PDF และเป็น Video
 • – โปรแกรมสามารถใช้ ได้ 1 เครื่องเท่านั้น สามารถย้ายเครื่องได้ แต่เครื่องเดิมจะไม่สามารถเข้าได้
 • – โปรแกรมต้องต่ออินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่ใช้งาน
 • – โปรแกรมสามารถใช้งานบน Windows 7 และ Windows 8 เท่านัั้น
 • – ในการดึง VDO Youtube จะทำให้การ Gen สินค้าช้าลง
 • – ในการดึง Related Product สุ่มสินค้าจากไฟล์นั้นๆ จำนวน 4,5,6 สินค้า จะทำให้การ Gen สินค้าช้าลง
 • – อัพเดทโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ฟรีตลอด
Tagged with: , , , , , , , , , , , ,