แนะนำโปรแกรม WB XML

หากคุณกำลังมองหา โปรแกรม ที่ทำเวบ Affiliate สามารถเจน Gen WordPress , Blogger , HTML ,PDF และมีฟังกชันการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติของโปรแกรม WB XML

 • โปรแกรม รองรับการทำงานได้หลาย Affiliate เช่น Amazon, Clickbank, Lazada, Linkshare, Market Health, Pay Day Loan, Prosperent, Viglink, Skimlink
 • สามารถ Gen XML และ Gen SQL สำหรับ Import เข้า Wordpres
 • สามารถ Gen XML สำหรับ Import เข้า Blogger ได้
 • สามารถ Gen HTML และ Gen PHP ได้
 • สามารถ Gen PDF ได้
 • สามารถกำหนดเวลาในการ Post สินค้าย้อนหลัง และล่วงหน้าได้ เฉพาะการ Gen WordPress และ Blogge
 • สามารถ Gen Sitemap หลังจาก Gen WordPress , Blogger , HTML , PDF เสร็จ
 • สามารถ Export สินค้าใน Prosperent โดยใช้ API
 • สามารถ Export สินค้า ใน Amazon
 • สามารถ ดึง Video ใน Youtube
 • มี Token ให้ใช้งานทั้งหมด 45 Token

ประสบการณ์ของผู้ใช้งานโปรแกรม WB XML

ราคา 2000 บาท / 1 เครื่อง

ความต้องการขั้นต่ำในการใช้งานโปรแกรม WB XML

 • Processor – 2.8GHz Pentium 4 / 2.0GHz Core 2 / ATHLON X2 3500+ เทียบเท่า หรือสูงกว่า—RAM – 1 GB of RAM
 • OS – Windows 7 , Windows 8 , Windows 10
 • Microsoft .NET Framework 4.5

หมายเหตุ

 • โปรแกรมสามารถใช้ ได้ 1 เครื่องเท่านั้น สามารถย้ายเครื่องได้ แต่เครื่องเดิมจะไม่สามารถเข้าได้
 • โปรแกรมต้องต่ออินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่ใช้งาน
 • มีคู่มือให้ทั้ง PDF และ Video
Posted in Uncategorized Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,
hosting